plata, coure i pedra maragda  /

plata, cobre y esmeralda en bruto  /

silver, copper and emerald stone  /

d’argent, de cuivre et de pierre d’émeraude  /

Anuncios